Хелати мікроелементів

Що таке хелат?

Хелат - (від грец. chelè — «клішня») або клішнеподібні комплексні сполуки, які утворені при взаємодії іонів металів з молекулами деяких органічних сполук, що містять солеутворювальну, комплексоутворювальну групи. Хелатні сполуки мають центральний іон і координовані навколо нього ліганди. Хелатуючий агент оточує навколо катіону металу гетероциклічне кільце утворюючи з ним слабкі зв’язки.

У сільському господарстві процес хелації використовується в основному з металами: заліза (Fe), цинку (Zn), марганцю (Mn), міді (Cu). За відсутності хелатуючих зав’язків, мікроелементи перетворюються в нерозчинні тверді речовини при підвищення pH або наявності фосфатів в грунті, в результаті стають недоступними для рослини. Хелатуючі агенти забезпечують збереження іонів металів у розчинній, доступній формі для рослини.

Застосування хелатів мікроелементів в сільському господарстві

Механізм хелатів

Хелатні мікроелементи зазвичай використовують в рослинництві. Вони в основному
застосовуються шляхом зрошення або для позакореневого підживлення з метою ефективного
запобігання дефіциту в рослинах. Особливо застосовується хелатовані мікродобрива для
листового підживлення, сприяючи проникненню елементів через кутикулу. Кутикула — восковий
захисний шар на поверхні рослин, який запобігає зневодненню. Воскові речовини кутикули
перешкоджають проникненню неорганічних речовин. Органічна сполука, що оточує таким чином,
хелатні мікроелементи значно покращує їх проникнення через кутикулу. Опинившись у листі,
хелатований агент вивільняє іони металу, щоб рослина їх засвоїла.

Крім того, хелатування мікроелементів збільшує їх стійкість до рН, що особливо корисно для
лужних ґрунтів. При високих значеннях pH, традиційні джерела мікроелементів (оксиди /
сульфати) реагують з іонними сполуками котрі присутні в ґрунті та утворюють нерозчинні солі.

Переваги хелатів

EDTA (етилендіамінтетраоцтова кислота) найбільше широко використовуваний, економічно
ефективний хелатуючий агент.
EDTA запобігає зв’язуванню мікроелементів, сприяє утриманню їх доступними для рослин.
EDTA стабільна при рН від 4 до 11
EDTA сумісний з найбільш розчинним у воді добривом
EDTA для бакових сумішей з засобами захисту рослин.

Різноманіття хелатів мікроелементів. які застосовуються в сільському господарстві

  Вміст Розчинність Стабільність
при pH
EC 1%
розчин
у
pH 1%
розчину
Fe-EDTA 13% Fe 900 г/л 4-10 3,24 7,79
Zn-EDTA 15% Zn 900 г/л 4-11 3,19 6,36
Cu-EDTA  15% Cu 1000 г/л 4-11 3,00 5,84
Mn-EDTA 13% Mn 1000 г/л 4-10 2,94 6,23

 

У промисловості EDTA є найбільш універсальним комплексом. Але у сільському
господарстві використовують інші хелатуючі агенти, деякі з них відрізняються набагато вищою
здатністю до хелатування окремих металів, ніж EDTA. Для систем фертигації поширене
FeEDDHA, який залишаться стабільним у значному діапазоні рН і особливо ефективний у лужному
середовищі.

Стабільність хелатів заліза при різних значеннях pH

Одним із показників міцності хелатних сполук є константа їх стійкості, яка є мірою
стабільності та реакційної здатності хелату (рис. 1). Цей показник ототожнюється з активністю
комплексу в ґрунтовому середовищі. Згідно з цим показником, EDDHA утворює більш стійкі
сполуки з більшістю мікроелементів (Cu, Fe, Zn), ніж EDTA, а також є погано біодеградабельною.

 

Кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для позакореневого та прикореневого…

ANACOP 14 - ХЕЛАТ МІДІ Сu-14.5% (EDTA)

Кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для позакореневого та прикореневого підживлення різних польових і плодоовочевих культур.

Кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для позакореневого та прикореневого…

ANAMAN 13 - ХЕЛАТ МАРГАНЦЮ Mn-13% (EDTA)

Кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для позакореневого та прикореневого підживлення різних польових і плодоовочевих культур.

Кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для позакореневого та прикореневого…

ANAZIN 15 - ХЕЛАТ ЦИНКУ Zn-15% (EDTA)

Кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для позакореневого та прикореневого підживлення різних польових і плодоовочевих культур.

Хелат Заліза Fe-11% - кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для позакореневого…

ANAFER 11 - ХЕЛАТ ЗАЛІЗА Fe-11% (DTPA)

Хелат Заліза Fe-11% - кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для позакореневого та прикореневого підживлення різних польових і плодоовочевих культур.

Хелат Заліза Fe-13% - кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для позакореневого…

ANAFER 13 - ХЕЛАТ ЗАЛІЗА Fe-13% (DTPA)

Хелат Заліза Fe-13% - кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для позакореневого та прикореневого підживлення різних польових і плодоовочевих культур.

Anafer RED & GREEN - хелат заліза, який може засвоюватися в найширшому діапазоні…

ANAFER RED & GREEN: Fe EDDHA 6%

Хелат Заліза Fe-11% - кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для позакореневого та прикореневого підживлення різних польових і плодоовочевих культур.

Мікрокомплекс – це кристалічне водорозчинне добриво яке містить суміш хелатів цинку,…

МІКРОКОМПЛЕКС

Мікрокомплекс – це кристалічне водорозчинне добриво яке містить суміш хелатів цинку, заліза, марганця, міді, бору, молібдену,сірки та магнію.

Молібдат натрію - кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для позакореневого…

МОЛІБДАТ НАТРІЮ 39,5%

Молібдат натрію - кристалічне, повністю розчинне у воді добриво для позакореневого та прикореневого підживлення різних польових і плодоовочевих культур.