Результати врожайності демо-полігону

62

Настав час підбити підсумки та ознайомитись з результатами врожайності демонстраційного полігону «ХімАгроСтеп», який знаходиться у с. Циганське Полтавського району Полтавської області. Там розміщувалися різні схеми листового підживлення з одно- та дворазовим внесенням мікродобрив від компаній GREEN HAS ITALIA та Anorel.

На полі був висіяний середньостиглий гібрид MAS 880.SU від компаній MAS Seeds, який має високу стійкість до хвороб та гербіцидів групи сульфоніл сечовин. Система захисту складалася із внесення у фазу 2-х пар листків страхового гербіциду на основі трибенурон-метил (750 г/кг) в нормі 0,04 кг/га та фунгіциду у фазу зірочки на основі піраклостробін (125 г/л) + міклобутаніл (125 г/л) у нормі 1,0 л/га.

Перше фоліарне підживлення було проведене у фазу 3-х пар листків, друге — проводилося у фазу 6 пар листків, схеми яких зображені у таблиці.

Одним з ефективніших напрямків збалансування та покращення живлення рослин у стресових ситуаціях є позакоренева підкормка, яка дозволяє підвищити врожайність від 2% до 10%. Під час побудови системи підживлень соняшнику, спиралися на критичні фази його розвитку. В перший період (2-3 пар листків) намагалися забезпечити бором, макро- і мікроелементами для стимуляції кореневої системи та формування вегетативної маси. В другий період (5-6 пар листків), коли закладається кошик та кількість квіток. Забезпечували бором, що суттєво впливає на майбутню озерненість; амінокислотами та комплексом макро-, мікроелементів, що своєю чергою покращують загальну стресостійкість рослин до навколишніх факторів.

Основний результат досліду базувався саме на отриманні максимального врожаю. Всупереч погодним умовам, спостерігається позитивна тенденція до підвищення продуктивності рослин, на одноразове застосування комплексу продуктів компанії «Хімагростеп» - як у фазу BBCH 14-16 так, і в фазу BBCH 32-39. Причому максимальний ефект отримано при застосуванні комплексу препаратів двічі за вегетацію. У цьому випадку урожайність соняшника підвищувалася від 2,0 до 2,4 ц/га, в залежності від варіанту.

Звичайно, від кількості обробок залежить й вартість затрат, але в будь-якому випадку економічний ефект ми спостерігаємо майже в усіх варіантах, окрім 10-го, де витрати на мікродобрива (3636 грн/га) були вищі за прибуток, який вони принесли.

За результатами польових досліджень, можна відмітити два найкращих варіанти 7 і 8. На них використовували бакову суміш мікроелементних препаратів BOROGREEN L, Vit-Org і комплексні водорозчинні NPK добрива Greenplant Flow та Polyamix. Обидві схеми сприяли отриманню вищого врожаю та найбільшого чистого прибутку з гектара (1187 грн/га - 1230 грн/га відповідно до 7 та 8 схеми).

Врожайність кукурудзи на демо-полігоні після застосування системи живлення добривами компаній Green Has Italia та Anorel